​Chỉ hỗ trợ vận  chuyển đơn hàng từ 2.000.000 vnđ trở lên áp dụng giảm giá 5%. Trong TP. HCM miễn phí vận chuyển, các tỉnh/thành phố